માન મળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માન મળવું

  • 1

    સત્કાર થવો.

  • 2

    વિદાય વખતે સમારંભથી સત્કાર કરવો.