માપ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માપ કાઢવું

  • 1

    માપવું.

  • 2

    અંદાજ કાઢવો.

  • 3

    તાકાત જોવી.