માફીમાં ભણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માફીમાં ભણવું

  • 1

    ભણવાની ફી માફ કરવામાં આવી હોય એ રીતે ભણવું.