માફી જમીન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માફી જમીન

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેના ઉપર સરકારનો લાગો ન હોય તેવી જમીન.