માફી બક્ષવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માફી બક્ષવી

  • 1

    ક્ષમા આપવી.

  • 2

    મહેરબાનીની રાહે જવા દેવું.