મામલો કાબૂમાં આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મામલો કાબૂમાં આવવો

  • 1

    પરિસ્થિતિ પર અંકુશ આવવો.