મામાનું ઘર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મામાનું ઘર

  • 1

    મોસાળ કે તેના જેવું સુખસ્થાન.