મામા જગના ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મામા જગના

  • 1

    દોઢડાહ્યું.