મામા લગનિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મામા લગનિયા

  • 1

    ઠઠારો કરનાર પુરુષ.