મામો લગનિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મામો લગનિયો

  • 1

    ઠઠારો કરનાર માણસ.