મારકાનો માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારકાનો માલ

  • 1

    ઊંચો ને એકધારો પ્રમાણિત માલ.