મારકો ચોઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારકો ચોઢવો

  • 1

    છાપ ચોઢવી.