માર્ગ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માર્ગ કરવો

  • 1

    જગા કરવી.

  • 2

    ઉપાય કરવો; અંતરાય દૂર કરવો.

  • 3

    રસ્તો બનાવવો.