માર્ગ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માર્ગ કાઢવો

  • 1

    તોડ કાઢવો; ગૂંચવણીમાંથી રસ્તો-ઉપાય કાઢવો.