માર્ગ બતાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માર્ગ બતાવવો

  • 1

    રસ્તો-ઉપાય-ઉકેલ બતાવવો.

  • 2

    ખરો રસ્તો બતાવવો.