મારથી બેવડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારથી બેવડું કરવું

  • 1

    સખત મારવું, જેથી શરીર વાળવું પડે.