મારફત આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારફત આપવી

  • 1

    દલાલી-હકસાઈ આપવી.