મારફત લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારફત લેવી

  • 1

    દલાલી-હકસાઈ લેવી.