મારમારનો તડાકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારમારનો તડાકો

  • 1

    ભારે તડાકો; ગભરાવી નાખે-ન પહોંચી શકાય એવો તડાકો.