મારમાર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારમાર કરવું

  • 1

    ઉપરાઉપરી માર મારવો.

  • 2

    ઘણી જ તાકીદ કરવી.