માર્યું જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માર્યું જવું

  • 1

    યુદ્ધમાં હણાવું.

  • 2

    નુકસાની કે હાનિમાં આવી પડવું.