મારેલું ઘી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારેલું ઘી

  • 1

    રસોઈ ચડતાં નાખેલું ઘી.