મારેલું માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારેલું માણસ

  • 1

    વશ-કબજે કરેલું માણસ.