મારીને હાથ ન ધોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારીને હાથ ન ધોવા

  • 1

    અત્યંત ક્રૂર અને નિર્દય હોવું.