મારી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારી ખાવું

  • 1

    ઓળવવું; તફડાવી જવું.