મારી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારી નાખવું

  • 1

    જાનથી મારવું.

  • 2

    લાંચ રુશવતથી પોતાનું કરવું.