મારો રડજી ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મારો રડજી !

  • 1

    (સ્ત્રીઓમાં ઉદ્ગાર) મૂઓ! (તે મરે ને હું તેને રડું!).