માલકી નાબૂદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માલકી નાબૂદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માલકીહક લઈ લેવો-નાબૂદ કરવો તે; 'એકસપ્રૉપ્રિયેશન'.