માલપાણી ઉડાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માલપાણી ઉડાવવાં

  • 1

    મિષ્ટાન્ન જમવું; મોજ ઉડાવવી.