માલપાણી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માલપાણી કરવાં

  • 1

    મિષ્ટાન્ન જમવું.

  • 2

    પારકી મિલકત ઓળવી ન્યાલ થઈ જવું.