માલ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માલ મારવો

  • 1

    (ખોટી રીતે) ભારે લાભ કરી, વિસાત ભેગી કરવી.