મિજાજનું ઝાડકણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિજાજનું ઝાડકણ

  • 1

    ઘણું મગરૂર ને તામસી માણસ.