મિજાજ ઠેકાણે ન હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિજાજ ઠેકાણે ન હોવો

  • 1

    ગુસ્સામાં હોવું.