મિટ્ટી દાણાદાણ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિટ્ટી દાણાદાણ થવી

  • 1

    હાલહવાલ થઈ જવું.