મિથ્યાદષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિથ્યાદષ્ટિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોટી સમજ.

મિથ્યાદષ્ટિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિથ્યાદષ્ટિ

વિશેષણ

  • 1

    મિથ્યા દષ્ટિવાળું; ખોટી સમજવાળું.