મિયાંની મીનડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિયાંની મીનડી

  • 1

    બીકણ માણસ.