મિયાં મહાદેવનો જોગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિયાં મહાદેવનો જોગ

  • 1

    બે વિરોધી બાબતોનો સંબંધ (કદી ન ઘટે, એ અર્થમાં).