મિષ મિષે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિષ મિષે

  • 1

    -નું બહાનું કાઢીને.