મિસ્સી લગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિસ્સી લગાડવી

  • 1

    ઉમરલાયક છોકરીને પહેલી વારકી વેશ્યાના ધંધામાં વાળવી.