મિસિ લગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મિસિ લગાડવી

  • 1

    ઉમરલાયક છોકરીને પહેલી વારકી વેશ્યાના ધંધામાં વાળવી.