મીટ મારીને સૂઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીટ મારીને સૂઈ જવું

  • 1

    શાંતિથી સૂઈ જવું.