મીઠડાં ઢાળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠડાં ઢાળવાં

  • 1

    બહારથી હેત બતાવવું પણ અંદરથી ઈર્ષ્યા કરવી.