મીઠા વિનાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠા વિનાનું

  • 1

    દમ વિનાનું; બીકણ.