મીઠી જીભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠી જીભ

  • 1

    ખુશામતિયા-સારું લગાડે તેવી વાણી.

  • 2

    તેવું માણસ.