મીઠી પેશાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠી પેશાબ

  • 1

    મધુપ્રમેહ-એક મૂત્ર રોગ.