મીઠી લીંબડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠી લીંબડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ, જેનાં પાન કઢીમાં નાખે છે.