મીઠું મરચું ભભરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીઠું મરચું ભભરાવવું

  • 1

    વધારીને વાત કહેવી.