મીંડલી લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીંડલી લેવી

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી કપાળ ઉપર ચોટલાની લટ ગૂંથવી.