મીડું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીડું મૂકવું

  • 1

    રદ કરવું; છોડી દેવું.

મીડે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીડે મૂકવું

  • 1

    કાઢી નાખવું; રદ કરવું (માણસમાંથી).