મીડું વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મીડું વળવું

  • 1

    રદ થવું.

  • 2

    ખલાસ થવું.

  • 3

    નિર્વંશ જવું.